Bibelstudium 2/6

Del 2: Att bruka och bevara

Bibelställe: 1 Moseboken 2:15

“Herren tog människan och satte henne i Edens trädgård att bruka och bevara den.”

Som vi såg i första bibelstudiet så blir människan kallad att härska över det Gud har skapat. Många har tolkat det som att vi har fullmakt att göra vad vi vill med skapelsen. Men den tolkningen förbiser att andra kapitlet i 1 Moseboken berättar för oss hur vi ska härska över det skapade.

I 1 Moseboken 2:15 finns två hebreiska ord som är avgörande för att förstå meningen i sin fulla helhet: avad och shamar. Orden är ofta översatta till ‘att bruka’ och ‘att bevara’, men den sanna hebreiska betydelsen går långt bortom den begränsade översättningen.

Avad används genom hela Gamla Testamentet och ofta i sammanhang som rör tjänande. Ett exempel är i Josua 24:15b: “Jag och min släkt vill tjäna (avad) Herren.” Shamar används också mycket i Gamla Testamentet. Betydelsen av ordet är att aktivt bevaka och skydda från skada. Ordet används sex gånger i de åtta verserna i Psalm 121 för att beskriva Gud som bevakar Israel så noggrant att solen inte ska skada dem om dagen och inte månen om natten. Det är den typen av skydd som beskrivs med ordet shamar.

Tillsammans blir dessa hebreiska ord i 1 Moseboken 2 någonting större än att bara “bruka och bevara”. Det här är den sanna formen på vår relation till skapelsen. Det här är vad det betyder att härska över fiskarna i haven, fåglarna på himlen och djuren på marken: att ha en speciell relation av tjänande till jorden och alla dess varelser och att aktivt skydda den med samma orubblighet som Gud skyddar sitt folk.

Bibelstudium från Young Evangelicals for Climate Action, översatt av Sandra Edin.