Ämnesförslag till motioner

Det finns så mycket att skriva motioner runt! Här kommer en lista med förslag, stora och små, som du kan inspireras av!

 • Att församlingen ska gå med i Grön kyrka

 • Att kyrkan ska sätta upp ett system för källsortering

 • Sätta upp en solpanel

 • Att kyrkan ska införa en inköpspolicy om t.ex.

  • Fairtrade kaffe & te
  • Vegetarisk/hållbart/lokalproducerade matvaror
  • Städmaterial
  • Nolltolerans för engångsartiklar i plast
 • Införa regelbundna klimatgudstjänster

 • Inför en resepolicy kring resor i kyrkans namn

  • Hållbara resor
  • Vilka transportmedel ska prioriteras/tillåtas?
  • Hur långa sträckor är rimliga?
 • Införa system för gemensamt ägande

  • Bytesdagar/bytesbod
  • Inför lånotek
 • Se över lokal- och energianvändningen i församlingen

  • Används lokalerna?
  • Förnyelsebar/hållbar el?
 • Förbön för klimatet på gudstjänster

 • Vid ombyggnation/utbyggnad sträva efter hållbart bygge

 • Skriv in i kyrkans stadgar om förvaltarskap som en del av lärjungaskapet

 • Att kyrkan ska ha ett miljö-råd/grupp där de fokuserar på hur församlingen kan förbättra sitt hålllbarhetsengagemang och ger idéer kring t.ex.

  • samkörningsgrupper till kyrkan
  • klimatkonserter
  • bibelstudie med fokus på hållbarhet & förvaltarskap
  • odling
  • hur man kan hjälpas åt att laga/ reparera saker som gått sönder osv.