Ämnesförslag till motioner

Det finns så mycket att skriva motioner runt! Här kommer en lista med förslag, stora och små, som du kan inspireras av!

 • Att församlingen ska gå med i Grön kyrka.

 • Att kyrkan ska sätta upp ett system för källsortering.

 • Sätta upp en solpanel.

 • Att kyrkan ska införa en inköpspolicy om t.ex:
  Fairtrade kaffe & te.
  Vegetarisk/hållbart/lokalproducerade matvaror.
  Städmaterial.
  Nolltolerans för engångsartiklar i plast.

 • Införa regelbundna klimatgudstjänster.

 • Inför en resepolicy kring resor i kyrkans namn:
  Hållbara resor.
  Vilka transportmedel ska prioriteras/tillåtas?
  Hur långa sträckor är rimliga?

 • Införa system för gemensamt ägande:
  Bytesdagar/bytesbod.
  Inför lånotek.

 • Se över lokal- och energianvändningen i församlingen:
  Används lokalerna?
  Förnyelsebar/hållbar el?

 • Förbön för klimatet på gudstjänster.

 • Vid ombyggnation/utbyggnad sträva efter hållbart bygge.

 • Skriv in i kyrkans stadgar om förvaltarskap som en del av lärjungaskapet.

 • Att kyrkan ska ha ett miljö-råd/grupp där de fokuserar på hur församlingen kan förbättra sitt hålllbarhetsengagemang och ger idéer kring t.ex:
  Samkörningsgrupper till kyrkan.
  Klimatkonserter.
  Bibelstudium med fokus på hållbarhet & förvaltarskap.
  Odling.
  Hur man kan hjälpas åt att laga/reparera saker som gått sönder osv.