Bibelstudium 5/6

Del 5: I Honom skapades allt

Bibelställe: Kolosserbrevet 1:15-20

“Han är den osynlige Gudens avbild, den förstfödde i hela skapelsen, ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, synligt och osynligt, troner och herravälden, härskare och makter; allt är skapat genom honom och till honom. Han finns före allting, och allting hålls samman i honom. Och han är huvudet för kroppen, för kyrkan, han som är begynnelsen, förstfödd från de döda till att överallt vara den främste, ty Gud beslöt att låta all fullhet bo i honom och att genom hans blod på korset stifta fred och försona allt med sig själv genom honom och till honom, allt på jorden och allt i himlen.”

Dagens bibelställe lägger betoning på att allt är skapat genom honom. “I honom skapades allt” är någonting som upprepas. Moderna författare undviker gärna upprepningar för att det ses som slarvigt och fantasilöst. Istället för att upprepa samma ord om och om igen skrivs synonymer till ordet i fråga. Detta var inte fallet i den kontext som Kolosserbrevet skrevs.

Då var repetition ett sätt att signalera till sin läsare att man gjorde en särskilt viktig poäng. En bra tumregel när det gäller upprepning i Bibeln är att om någonting upprepas är det bra att vara uppmärksam.

Paulus frekventa upprepning av de grekiska orden ta panta ropar ut till oss att vakna upp och göra oss uppmärksamma, eftersom en avgörande poäng håller på att göras. Paulus försöker berätta för oss om omfattningen av Guds frälsningsplan i världen, och den är att frälsningsplanen omfattar hela den skapade världen.

Missförstå inte Paulus. Kraften i Jesus död och uppståndelse är för dig och för mig, men det är inte endast för dig och mig. Sanningen om evangeliet är mer uppseendeväckande än vi ofta får det att framstå som. Gud inte bara sträcker ner en hand för rädda sina syndiga avbilder, utan också hela sin skapelse med allt vad den innefattar.

Men borde vi vara förvånade? Vi har genom hela de här bibelstudierna sett en Gud som skapar en god jord som han glädjer sig så mycket i, och som ger i uppgift till sina avbilder att också glädja sig i den. Vi har sett en Gud som är så förälskad i sin skapelse att han själv väljer att sänka sig och ta på sig all världens synder och misstag. Den försonande handlingen gjordes för dig och för mig, utan tvekan, men också för så mycket mer. Jesus frälsning sträcker sig över allt skapat.

All ära till Gud!

Bibelstudium från Young Evangelicals for Climate Action, översatt av Sandra Edin