Bibelstudium 4/6

Del 4: Jorden är full av Guds skapelse

Bibelställe: Psaltaren 104:24, 31-34

“Otaliga är dina verk, o Herre!
Med vishet har du gjort dem alla,
jorden är full av vad du skapat.

Må Herrens ära bestå för evigt,
må Herren glädja sig över sina verk.
När han ser på jorden skälver den,
rör han vid bergen börjar de ryka.
Jag vill sjunga till Herrens ära så länge jag lever,
lovsjunga min Gud så länge jag är till.
Må min bön behaga Herren,
må jag få glädjas över honom.”

Psaltaren är full av glädje över den värld som Gud har gjort. Kanske syns det som mest i Psalm 104. De första 23 verserna i psalmen, som kommer innan detta, består av fullkomlig glädje över den mångfald som Gud har skapat världen med. Att läsa de verserna är som att föreställa sig en psalmist som är så fylld av lovord att hon bara inte kan stå still medan hon nämner ytterligare en anledning att prisa Skaparen Gud: himmel och hav, djur av alla dess slag - allt detta är anledningar för henne att hoppa och skratta högt över allt det goda.

Bibelforskaren James Mays läser Psalm 104 som en poetisk version av 1 Moseboken 1 där Gud ser ut över sin skapelse och gång på gång konstaterar att det är gott. Psalmisten står helt klart bakom Guds bedömning av skapelsen och lägger sin egna poetiska bekräftelse på det. Psalm 104 är hennes lovprisning och höjdpunkten nås i vers 24. Efter att ha prisat Guds konstnärlighet och kreativitet - från små djur till mäktiga berg - utropar hon med glädje: “Otaliga är dina verk, o Herre! Med vishet har du gjort dem alla, jorden är full av vad du skapat.”

Om du trodde att Psalmens början bestod av djupa och kärleksfulla lovprisningar så når de fyra sista verserna i vårt bibelställe till en helt ny nivå. Från att ha prisat Guds verk så leder fortsättningen till ära över Guds namn. Vi kan nästan föreställa oss hur psalmistens ögon fylls av tårar av den överväldigande tacksamhet som är riktad mot Guds godhet.

Visar du samma glädje gentemot Guds skapelse? Kan du komma på dig själv med att hoppa av glädje och tacksamhet när du betraktar skapelsen? Kanske är Psalm 104 någonting vi kan lära oss av när det kommer till hur vi ska betrakta jorden.

Bibelstudium från Young Evangelicals for Climate Action, översatt av Sandra Edin.