Exempelmotion Grön Kyrka

Det här är en exempelmotion från en verklig församling som egentligen heter något annat. Den här motionen kommer från styrelsen

Motion till Ankeborgs Missionsförsamlings årsmöte

Ungdomar har under år 2018 och 2019 världen över engagerat sig för klimatet och miljön. Så har även ungdomar i Ankeborg Equmenia och Ankeborgs Missionsförsamling gjort. Ankeborgs Missionsförsamlings styrelse ser hur Guds skapelse våndas och önskar engagera sig för skapelsen och dess skapare. Styrelsen har under år 2019 tillsammans med omsorgsgrupperna arbetat med att få en fungerande sopsortering som ett resultat av detta.

Sveriges kristna råd och Equmeniakyrkan har med stöd av Svenska Missionsrådet skapat något som heter ”GRÖN KYRKA”. Detta handlar om att hjälpa kyrkor bli mer skapelsevänliga och jobba för hållbarhetsmålen Agenda 2030.

Att gå med i GRÖN KYRKA innebär att hålla sig informerad av vad som händer på GRÖN KYRKAS hemsida, vara med på nätverksträffar för kyrkor i området, värna om hela skapelsen och göra något aktivt för att visa att man menar allvar/jobbar för det man säger att man gör.

När Ankeborgs Missionsförsamling beslutar om att gå med i GRÖN KYRKA åtar vi oss att:
• Be för andra Gröna kyrkor i deras arbete.
• Regelbundet hålla sig uppdaterade om vad som händer på gronkyrka.se och i Equmeniakyrkans andra kanaler kring arbetet med miljö och klimat.
• Konkretisera sitt engagemang för miljö och klimat genom någon aktiv handling eller beslut.
• Vilja ta ytterligare steg i församlingens arbete med miljö och klimat inom de områden som ligger församlingen närmast.
• Arrangera eller delta i de närverksträffar som arrangeras i dess närhet.
• På olika vis och efter församlingens förutsättningar agera för bättre miljö och klimat i sitt närområde

MOTION
Ankeborgs Missionsförsamlings styrelse föreslår Ankeborgs Missionsförsamling besluta att:

  • gå med i GRÖN KYRKA.