Globala målen för den yngre generationen

Sedan i våras har jag haft förmånen att arbeta för Lepramissionen, en organisation med kristen värdegrund som verkar inom internationellt utvecklingssamarbete, som har sitt fokus på lepravård och de mest marginaliserade i samhället.

Lepramissionens arbete i Sverige handlar främst om informationsspridning och insamling för de projekt som de för nuvarande stödjer i Nigeria, Kongo och Indien. Men för ungefär ett par år sedan så väcktes en ny ambition i organisationen, nämligen att skapa mer medvetenhet och engagemang bland svenska barn och ungdomar för globala frågor. Trots att FN:s 193 medlemsländer antog Agenda 2030 (där 17 mål, 169 delmål ingår) år 2015, så upplevde Lepramissionen att det fanns en brist på medvetenhet i kyrkor och skolor kring de globala målen. Därför började ett material att arbetas fram i våras, som lämpar sig för barn och ungdomar som går i grundskolan årskurs 3-6, eller för barn- och ungdomsgrupper med åldersspannet 9-13 år.

Materialet består av 18 kuber med samtliga mål som inkluderar diskussionsfrågor, fakta och idéer på vad som kan göras för respektive mål. Det medföljer en lärarguide och även en broschyr för kristna sammanhang, där relevanta bibelord kan kopplas till målen. Materialet syftar till att på ett pedagogiskt och lekfullt sätt bidra till kunskap hos unga människor kring globala målen och försummade tropiska sjukdomar, som Lepra. Orättvisor, fattigdom och hållbarhet är bara några av de frågor som berörs, vilket kan bidra till en ökad förståelse bland barn och ungdomar för andra människors livssituation.

Detta kan i sin tur kan ge ringar på vattnet då medvetenhet och engagemang förhoppningsvis kan spridas vidare till föräldrar och anhöriga. I en tid som denna är det kanske extra viktigt att unga människor blir medvetna om globala frågor och att de känner att de kan bidra, litet som stort, till en förändring på hemmaplan eller i världen. Det handlar om att införliva hopp och inspirera unga att vara en medmänniska och en god förvaltare av Guds skapelse.

Efter lite förseningar, på grund av COVID-19 och semestertider, så är materialet nu äntligen färdigt och ska delas ut till skolor, samfund och kyrkor. Lepramissionen har tagit fram ett stort antal exemplar och delar ut materialet helt gratis. Om ni därför befinner i ett sammanhang med barn och ungdomar (skola, kyrka, scooter, konfirmation etc.) eller har viktiga kontakter för att få ut materialet, så kan ni få vara med och sprida detta arbete vidare, att skapa medvetenhet och engagemang bland våra unga. Om ni har frågor eller vill ha tillgång till materialet så kan ni antingen höra av er direkt till mig (mailadress matilda930@hotmail.com) eller besöka Lepramissionens Facebook eller hemsida och enkelt komma i kontakt med dem.

118355357_2694572327486290_3585145934607711371_n

Allt gott,
Matilda Eidering