Klimatlöften gavs i gudstjänsten


Skrivet av
God Jord

I kyrktäta Skärsta’dalen, med orterna Ölmstad, Skärstad och Kaxholmen, har kyrkorna gjort gemensam sak för ett mer hållbart liv. De kallade helgen just Hållbart Liv och bjöd på lördagen in till ett Hållbarhetstorg, föredrag, seminarier och en klimatshow med koldioxidbantaren Staffan Lindberg. God Jord var förstås också på plats.

På söndagen hölls en gemensam gudstjänst i Skärstad kyrka. På väg till kyrkan fick de som ville gå i en skapelsevandring, som presenterades i början av gudstjänsten. Alla församlingar bidrog med engagemang i brassmusik, lovsångsgrupp, drama, söndagsskola, textläsning, predikan och bönerna. Kyrkorna valde att denna söndag låta kollekten gå till trädplantering. Predikan utgick från Markus 1:15 och Jesusorden: ”Tiden är inne, Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet”.

Det blev en predikan om omvändelse, att tiden är inne för att byta riktning och att det är dags att tron får konsekvenser i vårt liv. Den avslutades med att vårt hopp är att vi har varandra och med utmaningen att skriva under på löftet att ta steg mot ett mer hållbart liv. Under den bönevandring som följde var det också många som skrev sina namn på den stora tavlan med ett jordklot i mitten. De fick också ta en lapp med många olika förslag på olika steg att ta; fördelade på omställningens fyra b:n; Börsen (om konsumtion) Bilen (transporterna), Biffen (maten) och Bostaden. Tavlan med underskrifter kommer under hösten att vandra mellan kyrkorna så att fler får chansen att skriva på.

Särskilt fint var det att alla kyrkor i Skärsta’dalen var med i arrangemanget; Equmeniakyrkan, två Pingstförsamlingar, två Allianskyrkor och Svenska kyrkan. Kanske en utmaning för andra orter – att låta klimatfrågan förena enskilda, församlingar och kyrkor i kampen för omvändelse och efterföljelse. (Extra roligt var att God Jord i samband med kyrkfikat inbjöd till att gjuta nytt liv i lokalföreningen och att så skedde!)

Andreas Sköldmark

70681303_1494956313987740_724810090938368_n