Lokalgrupper

Runt om i vårt avlånga land har vi lokalgrupper som möts för att samtala, uppmuntra och hjälpa varandra att leva hållbara liv. En del grupper ses regelbundet medan andra har mer sporadiska träffar. Vill du vara med i en lokalgrupp? Här finns länkar till de olika gruppernas Facebooksidor samt aktuella evenemang. Om du bor på ett ställe som inte har en lokalgrupp kanske du skulle vilja starta en. Då kan du maila oss på info@godjord.nu.