Motionsguide

Som medlem i en församling har du en demokratisk rätt och möjlighet att påverka din församling genom motioner! En motion är ett förslag för vad din församling ska göra, förändra, eller förbättra. När du skriver en motion och skickar in den till styrelsen kommer den att tas upp på församlingens årsmöte och medlemmarna kommer att diskutera det och ta ställning. Att skriva en motion är ett bra sätt att få igenom förändring i din församling och även att väcka frågor och diskussioner om hållbarhet i hela församlingen.

Tänk på

 • Skriva motioner är för alla! Du kan!
 • Bara ett ämne per motion
 • Målet är att övertyga styrelsen och sedan människorna på årsmötet
 • Formulera dig så exakt som möjligt för att undvika missförstånd
 • Mobilisera gärna fler som du tror står bakom din motion, så att även de kan skriva under och ge tyngd åt förslaget.
 • Se till att medlemmar som är för ditt förslag även närvarar på årsmötet då motionen ska tas upp. Då kan även de tala för förslaget.
 • Även om din motion inte skulle gå igenom, se det ändå som en möjlighet att lyfta frågor som du brinner för i din församling!

Hur ser processen ut för en motion?

 • Styrelsen utlyser nästa årsmöte (vanligtvis i feb-apr) i god tid innan den sker och behöver kommunicera när sista dagen för att lämna in motioner är. Är du osäker på när deadlinen är - fråga någon i styrelsen!
 • När styrelsen fått in din motion kommer de att diskutera den på ett styrelsemöte och komma med ett svar på hur de tycker att församlingen ska rösta.
 • Under årsmötet kommer du att få möjlighet att presentera och argumentera för din motion under din motions punkt i dagordningen.
 • Om det under diskussionen kommer upp nya förslag eller kompromisser med din motion så kan man kombinera och förändra det som ska bestämmas.
 • När diskussionen är färdig sker en votering, där alla medlemmar får rösta om din motion ska antas eller avslås.

Struktur på motionen

En motion är ett formellt dokument som behöver innehålla vissa delar. Oftast är en motion max en sida, kort och koncis. Det som måste framgå är vad förslaget är och vem det är som föreslår det, samt datum, men det är även bra att ge en bakgrund och problembeskrivning. För att underlätta kan du följa denna struktur.

Rubrik

Sätt en tydlig rubrik som sammanfattar motionen.

Bakgrund

Bakgrunden är till för att inspirera och engagera styrelsen och församlingsmedlemmarna, varför berör detta din församling och dess medlemmar?

Problembeskrivning

Ge förståelse för problemets angelägenhet. Varför är det viktigt för din församling att bemöta problemet? Hänvisa gärna till tidigare beslut eller stadgar, om du känner till dessa.

Förslag på lösning

Beskriv ditt åtgärdsförslag.

Att-satser

Att-satser är själva beslutsunderlaget för församlingen. Det är bara att-satserna som församlingen beslutar om. Tänk på att adressera vem som skall ansvara för genomförandet av lösningsförslaget för att det inte skall ramla mellan stolarna. (Titta på exempelmotionen för att se hur det kan se ut)

Avslutning

Avsluta med underskrift från motionärerna, med datum och ort för underskriften.