Nära den goda jorden


Skrivet av
God Jord

Kurs HT20: Nära den Goda Jorden

God jord startar en distanskurs tillsammans med Hyllie Park Folkhögskola med fokus på teologisk fördjupning kring miljö och lärjungaskap. Vi vill inspirera till kristen miljöaktivsm!

Varför är inte kyrkan mer ledande i klimatomställningen? Vad säger kristen tro om klimatkrisen? Vad står det i Bibeln om skapelsens frälsning?

Kursen tar upp frågor om hur kristen tro förhåller sig till skapelsen, klimat och hållbarhet. I ljuset av det kristna hoppet vill vi ge ökad kunskap, förståelse och medvetenhet kring hur ett hållbart lärjungaskap kan gestalta sig i dagens miljökris. Vi vill se hur en god kristen miljöaktivism kan se ut när vi som kyrka tar vårt uppdrag på allvar i förtröstan till en närvarande Gud som har hela kosmos i sin hand.

Anmälan är öppen!

Upplägg

Detta är en kurs för dig mitt i livet som inte har möjlighet att flytta men vill läsa på bibelskola och fördjupa dig omkring dessa aktuella frågor. Kursen kommer ha en eller två fysiska träffar, men till största delen genomförs den på distans. Under 16 veckor möts vi via webben, på måndagar kl. 18:00-20:00. Kursen startar hösten 2020, och pågår mellan 31 augusti och 18 december. Studierna är på halvfart och är CSN-berättigande.

Studierna följer en veckorytm som innebär att du tar del av ett förinspelat webb-föredrag, studerar på egen hand genom att läsa kurslitteratur och arbetar med olika frågeställningar för att sedan under ett par timmar varje vecka möta lärare och kursdeltagare via webbkonferens.

Via webben skapas goda möten även när vi befinner oss på olika orter. Även den ovane lär sig snabbt hur man gör och det erbjuds god handledning under kursens gång. Ett viktigt moment är att våga ta nya steg genom egna och andras studier, reflektioner, erfarenheter och livsberättelser.

FB_post2

Anmälan och kursstart

Höstterminen 2020 går mellan den 31:e augusti till den 18:e december. Ansök senast 14:e juni 2020 för att bli del av första antagningen. I mån av plats är sen ansökningstiden öppen fram till 16:e augusti 2020. Ett första antagningsbesked skickas dagarna innan midsommar. För senare inkomna anmälningar skickas antagningsbesked rullande (främst i början på augusti).

Studierna är på halvfart och kursen är CSN berättigande. Enda kostnaden för själva studierna är inköp av kurslitteratur (ca: 300 SEK) samt en administrativ avgift på 300 SEK som betalas in innan kursstart.

Observera att datorvana krävs då kursen till stora delar förs helt på distans, vilket innebär att det är via mail och webbmöten som du kommer har kontakt med andra kursdeltagare och din studieledare. Så för att kunna ta del av utbildningen krävs att du som student har tillgång till en någorlunda modern dator, fast uppkoppling, webbkamera och usb-headset.

Goda kunskaper i engelska är också en fördel då en del av kurslitteraturen är skriven på detta språk.

Anmäl dig idag, och sprid ordet till alla du känner! Vi ser fram emot en spännande och givande termin tillsammans!

Kontakt

Erika Stacke: Kursledare för Nära den Goda Jorden och styrelseledamot i God jord.
erika.stacke@hylliepark.se