Påverka

Vi tror att alla kan påverka där de är. Vi vill hjälpa dig att påverka i din församling! Här finns resurser och idéer för dig som vill se en förvandlad kyrka inifrån!

Skriv en motion!

Som medlem i en församling har du en demokratisk rätt och möjlighet att påverka din församling genom motioner! En motion är ett förslag på vad din församling ska göra, förändra, eller förbättra. Att skriva en motion är ett bra sätt att få igenom förändring i din församling och även att väcka frågor och diskussioner om hållbarhet i hela församlingen.

Det är lätt att skriva en motion! Men för att hjälpa dig har vi tagit fram en guide för att hjälpa dig på traven!

Motionsguide

Förslag på ämnen att skriva om

Här finns exempel på hur en motion kan se ut:

Exempelmotion 1 - Grön Kyrka

Exempelmotion 2 - Resepolicy