Reflektioner från Nära den goda jorden


Skrivet av
Erika Stacke

“Varför ska vi bry oss, det är ju redan kört, eller?”

Det var den första frågan vi ställde oss när kursen Nära den goda jorden drog igång i början av hösten. Det är en folkhögskolekurs på distans som Hyllie Park Folkhögskola startat tillsammans med God jord. Jag, Erika Stacke och Petrus Lilja har jobbat med detta sedan i vintras och vi är så glada att så många varit intresserade av kursen! Denna terminen är vi en härlig grupp på 16 deltagare med olika bakgrund, intressen, förkunskaper och åldrar. Sedan starten har vi brottats med en rad frågeställningar:

Har människan en särskild roll i skapelsen, och vad innebär det i så fall? Vad grundas det kristna hoppet i? Vad händer med jorden i den yttersta tiden - räddas hela skapelsen eller bara människan? Hur hänger miljö och rättvisa ihop? Vad i vårt samhälle ska kyrkan göra motstånd mot, och hur?

Vi har fördjupat vår förståelse för hur Gud ser på sin skapelse, genom studier av Bibeln, kyrkohistorien och teologiska perspektiv från olika traditioner. Kursen lyfter också upp exempel på individer, organisationer, kyrkor och andra sammanhang som lever ut skapelsekärlek på olika sätt. Kursdeltagarna vittnar om djupare kunskap och nya perspektiv, men också att fler frågor har väckts. Saker har blivit både mer självklara och mer komplicerade.

För mig blir det tydligt hur värdefullt samtalet är. Ja, kursen är en sätt att få fördjupa sina kunskaper, men framför allt en chans att få bearbeta frågorna i mötet med andra. Vi kan spegla oss i den andres perspektiv, och hitta stöd i att inte vara ensamma med världens utmaningar. Det är både en personlig och gemensam resa, där vi har Gud som sällskap.

En kväll i veckan träffas vi online och samtalar om olika teman. Tillsammans bemöter vi stora och komplicerade funderingar, samtidigt som det finns utrymme att dela den enkla glädjen och förundran inför skapelsen. Vi tipsar varandra om att gå på promenader med småbarn för att se naturen ur deras ögon, om att pilgrimsvandra, meditera eller äta kvällsmat utomhus.

Och fler samtal väntar under hösten: om lärjungaskap och församlingen, ekonomi, politik, och visioner om en hållbar och helad värld!

Nära den goda jorden är en terminslång kurs, och till hösten finns en ny möjlighet att gå den! Studierna är på distans och halvfart, och kursen är CSN-berättigande. Höstterminens datum är mellan 30 augusti och 10 december 2021.

Du hittar ansökan här: www.hyllieparkfolkhogskola.se/bibelskola-nara