Tipsbanken: mat!

tips
line_1
Skrivet av
Johannes Widlund

De allra flesta är medvetna om att maten vi äter har stor påverkan på både klimat och människor, såväl globalt som lokalt. Men att ta Jesuslika val som hjälper oss att älska människor och skapelsen i en globaliserad värld är inte alltid enkelt. Här kommer vi att samla konkreta tips och fakta för att hjälpa dig att ta informerade och Gudsförhärligande val i matbutiken.

Johannes Widlund

Johannes Widlund

Mäkta ödmjuk/stolt ordförande för God Jord! Vi vill hjälpa svensk kristenhet att leva osjälviska och hållbara liv. Jag är övertygad om att det också kan vara riktigt kul! Pluggar miljökommunikation!

Läs mer