Evangeliet är till för HELA skapelsen

aktuellt
line_1
Skrivet av
Sandra Peterson

Den här veckan pågår den årliga Torpkonferensen drygt 2 mil utanför Örebro. En plats omringad av rapsfält och förväntan. 1887 hade Torpkonferensen sin debut och när jag befinner mig på sådana här platser kan jag inte undgå att tänka på alla de böner som betts och alla de Gudsmöten som har fått ta plats här. Det rör sig flera tusen människor på området, men just idag är jag här för att träffa Erika Stacke, som är med i styrelsen för God Jord. Vi möts upp för att prata kring sambandet mellan miljö och lärjungaskap. För vad har egentligen klimatfrågor med lärjungaskapet att göra?

Jag frågar Erika varför hon har ett sådant hjärta för miljöfrågor och hon svarar att ”Det känns som en ganska vettig grej att engagera sig i.” Gud skapade jorden och sa att det var gott. Han gav människan ett uppdrag: att bruka och bevara jorden. Och om detta inte är en tillräckligt bra anledning för att värna om vår planet så pratas det gång på gång i Bibeln om att Gud vill återupprätta hela skapelsen och ge oss en ny himmel och en ny jord. Erika tror inte att det handlar om ”ny” som i ett nytt exemplar, utan istället om en förnyelse. Och vi som är Kristi kropp är kallade till att vara med i den processen. ”Det här är inte någon liten intressefråga på sidan av, det handlar om kärnan i vad vi tror på – att Gud vill rädda hela världen.” Även skapelsen och hela naturen är påverkad av synden, men vi får glädjas över att Guds räddningsplan innefattar långt mer än bara människors själar. Skapelsen väntar på den befrielse som finns tillgänglig för oss.

Erika menar på att det inte finns någonting som är så akut och brådskande som miljöfrågorna och det känns därför viktigt att det finns utrymme att prata om det på en kristen konferens. För precis som med allt annat så är kyrkan och Jesus och evangeliet svaret. ”Vi i kyrkan borde vara bäst på det här”, säger hon. ”Varför lär vi oss inte mer om miljöengagemang i kyrkan? Varför ber vi inte för skapelsen och miljön i vårt gudstjänstliv?” Det finns stora utmaningar, men det som ger hopp är att det finns så mycket i vår tro som ger svar på de här frågorna. Vi som kristna behöver inte lära oss nya saker, vi behöver bara applicera det vi redan kan på miljöfrågorna också. Sådant som enkelhet, tacksamhet, förnöjsamhet, generositet, osjälviskhet och gemenskap. Alla dessa saker är svar på miljöproblemen – vi har bara inte gjort den kopplingen ännu.

Sandra Peterson

Sandra Peterson

Redaktör för God Jords hemsida. En pratglad perfektionist och en kristen feminist som brinner för miljö och rättvisa. Älskar Gud och älskar Norrland (i den ordningen)!

Läs mer