Goda argument

Det här är starten i en serie om olika argument. Både positiva, proaktiva argument för varför dessa frågor är viktiga, men också bemötanden av argument mot att vi ska engagera oss för skapelsen och rättvisa.

Varför är det viktigt att argumentera för sin sak?
Som kristna är vi kallade att få mål och medel att hänga ihop. Målet är att upplysa om hur världen mår, hur det relaterar till vår kristna tro och inte minst vad vi kan vara med och göra för att bygga en bättre värld, en god jord! Målet är inte att ‘vinna’ debatter, utan att tillsammans komma till större insikt om hur jorden skadas, hur jorden kan helas/upprättas och hur det relaterar till vår tro. Självklart inkluderar det en rakhet och tydlighet kring de saker som vetenskapen tydligt slagit fast, eller det Bibeln otvivelaktigt säger. I 1 Pet 3:15-16 står det

“Var alltid beredda att svara var och en som kräver besked om ert hopp. Men gör det ödmjukt och respektfullt i medvetande om er goda sak”.

Okej, men hur ska vi göra då?
Det finns en missuppfattning kring vad ett lyckat samtal är idag. Alltför ofta handlar det om att lämna en annan person svarslös och intellektuellt slagen, snarare än att ha lyckats bjuda med en annan person in till ett nytt sätt att tänka. Vi avskyr att förlora, förlöjligas, kallas epitet och liknande. Mål och medel måste vara i samklang och ödmjukhet och kärlek prägla även samtal där det finns väldigt lite samsyn. Att ‘knäcka’ någon i en debatt innebär oftast i praktiken att man hjälper personen ifråga att mura in sig i det hörn man argumenterar emot.

Vi måste skapa utrymme för människor att ändra uppfattning. Förändring är ofta läskig för människor, och vi har svårt att vara rationella, särskilt när saker som berör vår identitet och livsstil ifrågasätts. Var medmänsklig och förstående, men stå för din position.

Försök att förstå och korrekt representera samtalspartnerns positioner och ställ frågor för att förstå vad personen menar genom att till exempel ställa en fråga som “förstår jag dig rätt om du menar…?”. Ofta leder det också till en bättre förståelse av vad deras egentliga problem är med frågan som diskuteras. Försök att i möjligaste mån skilja på sak och person och håll en god ton. Att bli respektfullt och kärleksfullt bemött gör ofta mycket i sig själv för att få människor att mjukna för argument, bibelord och forskning.

Vad kan man säga?
I God Jord utgår vi från att alla kristna grundläggande håller med om att vi har ett uppdrag att förvalta skapelsen, att vi ska leva osjälviskt gentemot våra medmänniskor, och att vi ska vara byggarbetare i Gud rike. Det är en bra utgångspunkt för alla samtal med andra kristna om de här frågorna och skapar en gemensam grund för samtalet - vi vill som kristna åt samma håll.

Har du inte koll på en sakfråga, erkänn det villigt, men gör gärna egen research och betona att det inte innebär att det inte finns goda svar. Be om hjälp från någon annan eller skriv i god jord-gruppen för att bolla!

Tillsammans kan vi hjälpa till att svara på de vanliga invändningar som cirkulerar, och förfina argumenten över tid. Hör gärna av dig med både invändningar du inte vet hur du ska svara på, eller med tips på hur du brukar svara på något särskilt argument!