"Vi kommer få en ny himmel och en ny jord" (argument #2)

Fråga: Är det inte onödigt/dåliga prioriteringar att jobba för klimatet och miljön som kristna? Jesus kommer ju tillbaka snart! Jorden kommer gå under och Gud ska göra en "ny himmel och en ny jord".

Nej, det är absolut inte onödigt eller nedprioriterat! Det finns minst tre grundläggande grejer här.

  1. Vad är vårt uppdrag som kristna? Är det bara att evangelisera och frälsa själar? Nästan ingen håller med om det. Skulle exempelvis Denis Mukweges arbete på Panzisjukhuset, eller lokala kyrkors hjälp till fattiga och utsatta stå ivägen för evangeliet? Tvärtom. Vi ska som kristna göra allt vi kan för att Guds vilja ska ske ‘på jorden, såsom i himmelen’. Att ta hand om skapelsen är att ta hand om människor, eftersom alla människor är beroende av en välmående natur.

  2. Hur ska man egentligen tolka den sista tiden? Många teologer menar att det inte alls ska ses som att jorden kommer brinna upp och en helt ny ska skapas, utan snarare att Gud ska fullfölja det vi kristna har i uppdrag - att upprätta Guds skapelse.

  3. Men oavsett om man är helt övertygad om att jorden går under imorgon ändrar inte det vår arbetsbeskrivning som kristna det minsta lilla. Snarare tvärtom! Liknelsen med den orättfärdiga förvaltaren i Luk 12:45 som börjar slå tjänare och dricka sig full för att han var övertygad om att hans herre dröjer är en träffsäker bild. Det blir inte rätt att försumma Guds bud för att Jesus kommer tillbaka snart, snarare borde vi ännu mer vara ivriga att göra Guds vilja, sprida hans rike och förvalta hans skapelse. Oavsett hur vi ser på de lidanden som beskrivs i Uppenbarelseboken, så borde det stå bortom allt tvivel att vi som kristna inte är tänkta att bidra till det. Miljöförstöring och liv som inte beaktar det globala perspektivet skapar lidande.

Alltså, så länge du håller med om att vi bör förvalta skapelsen som kristna och att vi ska älska våra medmänniskor i praktisk handling, så spelar frågan om den sista tiden mindre roll. Vi är kallade att göra samma sak ändå.