"Vi ska rädda själar, inte sälar" (argument #3)

Någon som tycker att miljöengagemang är löjligt: "Vi ska bry oss om att frälsa och rädda människor och inte lägga energi på hur djuren och naturen mår. Det finns faktiskt viktigare saker."

Som kristna ska vi med allt vi är och har visa på Guds evangelium till HELA skapelsen. Självklart är själar viktiga, men även kroppar, djur, natur och mycket annat.

Frågan om huruvida vi som kristna ska bry oss om annat än människors själar, är oerhört fundamental. Det här är fortfarande ett vanligt argument, och berördes delvis i #2, men det finns många aspekter av den här frågan.

Som kristen är vi kallade att följa Jesus. Ett annat sätt att formulera det är att säga att vi ska skriva upp oss på Guds prioriteringslista. Allt Gud bryr sig om, ska vi bry oss om. Så, vad bryr sig Gud om?

I första Moseboks första kapitel läser vi om hur Gud skapar allt, och kallar det gott. När allt var fullbordat kallar han det mycket gott. Det Gud kallar gott, skall vi också kalla gott, och behandla därefter. Vi får i Bibelns andra kapitel budet att “bruka och bevara jorden”. I kapitel 9 ser vi att Gud sluter ett förbund, inte bara med oss människor utan med “alla levande varelser”. I “lilla bibeln”, alltså Joh 3:16 läser vi att “så älskade Gud människorna att han…”, nej, så står det ju inte, eller hur? “Så älskade Gud VÄRLDEN”.

I romarbrevet 8:19-24 sammanfattas det väl. Precis som vi längtar efter befrielse och upprättelse, längtar skapelsen efter sin befrielse och upprättelse. Och skapelsen längtar efter kristna som helar relationer, bygger upp och helar där vi går.

Och köper man inte det här resonemanget men ändå tycker att vi som kristna ska bry oss om hur människor mår, ja då borde man ha nog med motivation att bli miljökämpe redan där. I detta nu lider miljoner människor av olika miljö- och klimatrelaterade problem, och det kommer enligt forskningen bara att bli värre och värre. Det går inte att skilja på det ekologiska och det sociala. Bin och andra pollinatörer är nödvändiga för 60 procent av maten vi äter, att bry sig om bin, är att bry sig om bröder.

Alltså, vi ska sprida de glada nyheterna om upprättelse till själar OCH sälar, vi ska ta hand om hälar och gälar osv. Självklart har vi olika specifika kallelser, men det kristna livet är inte avgränsat till en specifik del, det påverkar allt.