Visionen: enkelhet


Skrivet av
Johannes Widlund

De här tre sakerna behövs för en hållbar värld! Den som har läst God Jords vision hittar tre ord vi betonar lite extra. Värdeord, eller principer, som vi tror är nycklar för att kyrkan ska komma närmare den vision Jesus hade för sin kyrka när det kommer till miljö och rättvisa.

Ett välanvänt citat inom miljö/hållbarhetsrörelsen lyder ”Live simply, so that others may simply live”, en svensk översättning kan låta något i stil med ”Lev enkelt, så att andra helt enkelt kan leva”. Vad menas egentligen med det då? Vems liv hindras av att jag inte lever enkelt? Och vad menas egentligen med ett enkelt liv? Vattnig gröt, säckvävskläder och allmän misär?

1. Jag ser ingen brist?

Gud har skapat en fantastisk planet. En verkligt God Jord. Han fyllde den med så otroligt mycket vackert, allt från varenda unik snöflinga till storslagna skogar och bergskedjor. Han fyllde den också med så många praktiska och nödvändiga saker människor och djur behöver. Ätliga ting, material att bygga och konstruera med, ja kort sagt allt det vi ser och använder oss av. Ibland kan det kännas som att jorden är så stor, och det vi bygger så ohämmat, att det inte finns någon särskilt gräns. Åtminstone ingen vi kan slå i. Men tyvärr så stämmer inte det. Faktum är att vi lever långt över våra materiella gränser. Om alla skulle leva som svenskar skulle vi behöva 4,2 jordklots resurser, och även globalt utslaget så ligger vi långt över vad vi kan göra på längre sikt. Vi måste helt enkelt använda mindre resurser och minska det avtryck vi lämnar på jorden. Alternativen är ett eller flera av följande 1. Mer utsatta människor i majoritetsvärlden får lida brist redan nu 2. Nästa generation får lida brist 3. I princip alla nu levande får känna av konsekvenserna av resursbrist och en mer instabil planet.

2. Men grön tillväxt då?

Den stora globala globala hållbarhetstrenden just nu är att prata om grön tillväxt. Det här är i grunden ett försök att passa in hållbarhetstänk i en ekonomisk modell som säger att allt helst ska växa hela tiden. Problemet är ju bara att bevisen för att det är möjligt i praktiken fortfarande inte finns. Det är teoretiskt möjligt (mer tjänster och mer cirkulärt tänk), men ännu finns det inga klara bevis på att det faktiskt är möjligt att fortsätta växa våra ekonomier samtidigt som utsläppen och resursförbrukningen minskar lika kraftigt som planeten kräver. Däremot kunde vi se hur utsläppen påverkades väldigt positivt av den finansiella krisen 2009. Man skulle kunna mena att det pekar på att problem i vårt ekonomiska tänk när en av de bästa saker som hänt miljön i modern tid var det sämsta som hänt ekonomin. Inget land har minskat sina utsläpp substantiellt över en längre period samtidigt som ekonomin har växt.

3. Ska utvecklingen stoppas alltså?

Nej absolut inte! Men vi måste inse att vi har fastnat. Vi tror att utveckling är detsamma som att få mer materiella saker. I en kristens liv kallas personlig utveckling helgelse, processen att bli mer lik Jesus. Låt oss pröva om det dagens samhälle kallar utveckling (mer av allt) klarar testet för vad Bibeln kallar utveckling. Bibeln talar om att vi inte ska slita ut oss för att bli rika på pengar (Ords 23:4-5). I Lukas kapitel 12 säger Jesus ”Se till att ni aktar er för allt slags girighet, ty en människas liv består inte i att hon har överflöd på ägodelar”. I Hebreerbrevet 13 kan vi läsa om hur vi inte ska leva för pengar och akta oss för girighet. Det här är inte att plocka russinen ur kakan, genom hela Bibeln varnar Bibeln för överdriven materialism och girighet. Paulus kallar till och med kärleken till pengar för en ”rot till allt ont”. Verklig utveckling borde vara samhällen som blir bättre och bättre på att tillfredsställa människors behov idag, utan att göra avkall på nästa generations möjlighet att göra detsamma. Utveckling i en biblisk mening är inte kompatibelt med den girighet som är en av grundpelarna för den ekologiska och sociala kris vi har idag.

4. Så vad menas med biblisk enkelhet?

Vi är kallade att vara varken rika eller fattiga. Visionen är att vi inte ska inte lida någon brist/nöd, som det beskrivs i den första församlingen (se apg 4:34). När Jesus gav oss bud om hur vi ska stå emot rikedomens frestelser verkar det som att det även var svaret på en fråga som på Jesu tid hade framstått som absurd (eftersom människans påverkan på planeten var så mycket mindre då); hur mycket kan vi konsumera utan att äventyra våra barns möjlighet till goda liv? Svaret på frågan är att vi kan leva enkla liv, utan brist, utan överflöd och utan fattigdom.

De flesta som läser det här tänker direkt på stora uppoffringar. Ska jag bara ha det jag verkligen behöver? Ska allt annat bort? Det är en förståelig reaktion, vi har vant oss vid en livsstil i överflöd. Men låt oss göra ett tankeexperiment och ta en virtuell tur till några syskon i Sydsudan eller Jemen. Tänk att du hälsar på några barn som inte har rent dricksvatten, eller en medelålders man som inte har råd med en cykel, eller en gammal kvinna som bara har någon enstaka rutten tand kvar. Tänk om de kunde få det dem behöver. Tänk om de inte behövde lida någon brist? Visst har vi skapat en underlig värld när en människas stora uppoffring är en annans högsta längtan?

Det är så lätt att tänka att det blir ens eget liv minus allt roligt, men vi på God Jord är övertygade om att det inte är så. Vi tjänar en Gud som är själva standarden för kärlek och godhet, är inte det bästa livet det Han föreslår? Dessutom finns det så många kristusdoftande och underbara fördelar med ett liv i enkelhet, det kommer behövas mer gemenskap och samarbete, mindre stress och oro, mer tid och hälsa på flera olika plan. Dessutom behöver ju inte det nödvändiga vara tråkigt, kläder behöver inte vara fula bara för att vi inte har tvåhundra t-shirts. Sådant här kommer vi återkomma till i senare inlägg!

Det du ska ta med dig nu är att enkelhet antagligen är den bästa principen att implementera i ditt liv för att minska din negativa påverkan på jorden (det blir inga utsläpp av det du inte konsumerar), och den är oerhört biblisk! God Jords vision är att 1. Ingen lider någon brist 2. Saker som är tomma och inte består får mindre plats 3. Saker som är genuint värdefulla och som behagar Gud får mer plats.

Så skapar vi tillsammans en God Jord!