God Jords vision

God Jord är en kristen organisation med syfte att hjälpa individer och kyrkor att leva hållbara liv som speglar Jesus osjälviskhet och Faderns kärlek till sin skapelse.

Vi reagerar på vår tids konsumtionshets, själviskhet och materialism och vill istället vara efterföljare till Jesus som lever i enkelhet, osjälviskhet och förundran inför skapelsen. Detta gäller alla kristna. Därför vill God Jord samla, inspirera och praktiskt hjälpa lärjungar till helhjärtade, hållbara liv. Helhjärtat, för Gud och för våra medmänniskor. Hållbart, både ekologiskt, socialt och andligt.

Vi är politiskt obundna, men inser att vår längtan efter Guds rike här på jorden också innebär ställningstaganden i vissa politiska frågor. Vår övertygelse är att vi behöver alla individers unika kompetens, och alla generationers samlade erfarenhet, för att leva så nära vår kallelse som möjligt.

Vår vision och kompass får vi genom Bibeln och Guds ledning, medan vår förståelse av skapelsen och dess utmaningar även informeras av den bästa tillgängliga forskningen.

Vår organisation grundar sig på några enkla bibliska principer;

  • Alla kristna är kallade att vårda och värna skapelsen
  • Alla kristna är kallade till osjälviska liv där vi sätter andra före oss själva
  • Alla kristna är kallade att förverkliga Guds vision för jorden

God Jords längtan kan sammanfattas i att vi vill inspirera till liv levda efter Guds hjärta där vi som efterföljare omfamnar allt det Gud värderar. Vi lever i en brusten och fallen värld och mitt i det är vi satta att förmedla ett glädjebudskap om upprättelse, helande och kärlek. Att göra vårt bästa för att Hans vilja ska ske, på jorden såsom i himlen, tills Jesus kommer tillbaka.

Idag är vi som värld långt ifrån den bibliska visionen, men också som svensk kristenhet. Självklart är detta hemskt och sorgligt, men också en källa till hopp och glädje. Vi vet att Gud har en bättre väg för oss!

Medelsvensken konsumerar långt mer resurser och släpper ut mer växthusgaser än vad som är långsiktigt hållbart. Gud har gett oss en fantastisk – men bara en – planet. Det innebär att vi genom att leva som snittpersonen är med och bidrar till att människor på mer utsatta platser redan nu, och nästa generation över hela jorden, behöver kämpa för att tillfredsställa sina mest grundläggande behov. När vi lever på det sättet går det rakt emot den bibliska principen att sätta andra före oss själva och det är en väckarklocka kring att vi anpassat oss för mycket till världen och måste leva annorlunda.

Vår bibel erbjuder ett annat sorts liv än det världen visar på. Ett liv levt för Gud och människor där varken naturen förstörs eller våra medmänniskor måste kompensera för vår livsstil. Det är en längtan och en vision som många delar, men som många också tycker är svår att efterleva. Därför finns God Jord.

Vi bidrar med:

  • Gemenskap och stöd i resan mot hållbara liv
  • Teologisk förankring och inspiration
  • Motivation och kunskap genom föreläsningar och digitalt material
  • Konkreta tips för hållbara, helhjärtade liv

Målet är att vi ska leva så att andra får chans att leva, och visa på Jesus som vägen, sanningen och livet.

I det försöker God Jord som organisation leva som vi lär och ständigt hitta sätt att minimera vår klimatpåverkan och alltid sträva efter att följa Guds hjärta och ledning.

Tillsammans skapar vi en godare jord!

Vill du också verka för en godare jord? Bli medlem!