God Påverkan

God Jords höstsammankomst har gått av stapeln i helgen och temat för helgen var ”God Påverkan”. Jag lämnar Lund med nya vänner och mycket ny inspiration, men också med nya tankar och insikter. Vi har fått öva på sätt att ha konstruktiva klimatsamtal som leder till något gott, att förbereda en klimatgudstjänst och skriva motioner för att påverka sin församling. Vi har självklart också ätit gott, haft roligt tillsammans och kommit inför Gud med våra drömmar, visioner, oro och sorg.

Påverkan kan betyda så många olika saker beroende på vem som hör ordet och i vilket sammanhang. Jag tror att jag ofta kan fastna i vad JAG kan göra för att påverka andra, och hur VI som kyrka har kraften att påverka vårt samhälle. Det är spännande att vara med i en rörelse som mer och mer får chansen att påverka de rum vi befinner oss i, en växande rörelse där vi blir större och kan stå upp för ett mer hållbart och kärleksfullt samhälle. Det kanske är det du behöver få känna – att du kan påverka där du är! För visst är det så, att de allra flesta av oss har någon sorts påverkan på vår omgivning, även om det är i väldigt små saker. För mig är det viktigt att komma ihåg att jag påverkas mycket av andra. De jag lyssnar på, den media jag konsumerar, den mat jag äter, mina vanor. Allt det påverkar mig mer än jag tror. Du kanske är som jag, som måste påminnas om att låta Gud påverka mig, att ta mig tid att lyssna in och låta Jesus kärlek påverka mig i mitt liv och mina val. Det är god påverkan.

På fredagen så hade vi en övning där vi föreställde oss att vi var framtidsmänniskor som har klarat omställningen till ett hållbart samhälle och pratade med människor som levde nu, som i sin tur fick förklara hur det känns att leva under 2019 och hur man kan göra för att inte tappa hoppet. Det var en underbart skön tanke att föreställa sig en framtid där allt som vi sysslar med och tänker på är historia och jag fick påminnas varför jag vill engagera mig för en hållbar värld. Jag vill kunna säga till framtida generationer ”Jag var med då och jag gjorde mitt bästa.” För i slutändan är det det enda vi kan göra. Så lätt och samtidigt så svårt. Att göra sitt bästa.