Har Bibeln något att säga om ekonomi?

Det är dags att introducera ett nytt tema som ska inleda året och pågå till slutet av februari. Vi ska tala om det här med pengar. Ekonomi, sparande, hur vi ska förhålla oss till allt från det väldigt vardagliga till det stora metaperspektivet.

Faktum är att det är ett av de ämnen som behandlas flitigast av alla i Bibeln. Över 2300 gånger nämns pengar, ägodelar och ekonomi. Som jämförelse kan sägas att verser om bön och tro nämns ungefär 500 gånger vardera. Så uppenbarligen känner Gud att det här är något som det behöver talas mycket om.

Är det inte intressant att fundera på vad pengar faktiskt är för något? Jag tänker att pengar i grunden är något som godtas som utbyte för något annat. Det är byteshandel 2.0. Genom att ha pengar innehar du en möjlighet att införskaffa annat. Mat, kläder eller en cykel. En sportbil, en stilla havsö eller ett världsomspännande företag. Och i och med att vi sätter sådant värde på dessa olika saker så kan man ju indirekt köpa sig status, position, relationer, spänning och upplevelser. Pengar kan alltså tjäna väldigt olika syften; det kan bygga upp mig, eller bygga upp något annat. Bygga Guds rike, eller bygga mitt varumärke?

Det är inte svårt att se hur pengar kan bli ett medel eller medium för att föra oss bort från Gud. Alla världens distraktioner och frestelser finns bara en kortdragning eller ett digitalt swishande bort. Bibeln varnar ofta för rikedom. ”Ve er rika” säger Jesus i Luk 6, och till den rike ynglingen säger han att det skulle vara lättare för en kamel att komma till himlen än för en rik man (Matt 19). Paulus säger i sitt första brev till Timoteus att ”kärleken till pengar är roten till allt ont” och i Ordspråksboken talas det om att ha förstånd att inte söka rikedom. Men samtidigt talar Bibeln om rikedom som välsignelse. Hur ska man förhålla sig till allt det här?

Judarna får också många instruktioner kring hur de ska sköta sin ekonomi i Gamla Testamentet, både på ett personligt- och ett samhällsplan. Finns det något att lära här? Skulle jubelår, räntefri ekonomi och massiva skuldavskrivningar kunna funka i ett modernt samhälle?

”It is incredibly hard, virtually impossible, to be sustainable and rich at the same time” sa min sekuläre professor Kevin Anderson på en föreläsning. Det är otroligt svårt, i princip omöjligt att leva hållbart och vara rik. Vad menade han? Varför är rikedom ett sådant hinder för hållbarhet enligt honom och många andra?

Under det här temat vill vi utforska dessa frågor genom texter, poddar, videos och vittnesbörd. Och vi vill inspirera kring hur vi kan få våra pengar att tjäna Guds syften. Ge konkreta tips på hur vi kan minimera våra pengars negativa inflytande på planeten och på oss människor.

Men vi vill också gärna höra dina tankar om allt det här. Vad borde vi ta upp under vårt ekonomitema?