Inspiration från Mikaelikyrkan, Skärholmen

En text från Mikaelikyrkan, Skärholmen

Klimatförändringen är en utmaning också för den kristna församlingen!

Klimatkrisen är inte främst en politisk eller teknisk fråga utan en existentiell fråga. Det är en fråga om livets värde och mening. Alla kristna är kallade att vårda och värna skapelsen och att förvekliga Guds vision på jorden. Så står det i den inbjudan som Mikaelikyrkan i Skärholmen - en Equmeniaförsamling - gått ut med inför den studiecirkel startar nu i januari. Under fem kvällar delar vi kunskap som fördjupas i samtal. Frågor som tas upp: Hur förhåller vi oss till Guds verk skapelsen? Förmår vi ställa om vår livsstil? Vad säger forskarna?

Tanken på att vår församling ska arbeta med klimatkrisen väcktes vid samtal om församlingsutveckling. Spontant bildades en arbetsgrupp som tog fasta på idéer och förslag som förts fram i proklamerad klimatfasta och i initiativet Grön kyrka och inom God Jord. Vid en gudstjänst våren 2019 predikade Lennart Renöfält - som inom Equmeniakyrkan hållit ihop arbetet för klimat och hållbarhet - och han ledde också samtal vid kyrkkaffet. Vid en mitt-på-dagen-träff ställde en expert från Naturskyddsföreningen upp och berättade om den globala uppvärmningen. Den traditionella vårsalongen hade hållbarhet och återvinning samt information om Fairtrade som fokus. Under en församlingshelg i augusti ledde vår pastor ett seminarium om skapelseteologi och en utställning om den globala målen visades. En lördag under hösten hölls en samling där Henric Götefelt som projektledare för Grön kyrka medverkade. Då gick vi igenom den teologiska grunden och olika policydokument bl.a.från Equmeniakyrkan , Sveriges Kristna Råd. Dessa olika aktivteter ledde fram till att vi ville fördjupa samtalen genom en studiecirkel.

Denna redogörelse om hur vi arbetat kanske kan vara en inspiration för andra församlingar som vill aktualisera klimatfrågan. Det finns gott om tryckta skrifter och också filmer och material på internet som kan användas. Här några exempel: Ett biskopsbrev om klimatet; Påvens encyklika "Lovad vare du"; "Hela skapelsen ropar" ur Teologi för församlingsbruk; Planetens och kärlekens gränser (Västerås stift). Hemsidorna för SMHI och Naturvårdsverket har mycket fakta detsamma Dagens Nyheter. På Equmeniakyrkans hemsida finns mycket att läsa och på YouTube kan man söka på equmeniakyrkan konferens 2019 och där se och lyssna till det storseminarium om klimatet med Lennart Renöfält, Björn Wiman som DN och meteorologen Martin Hedberg. Alla som inte redan sett det rekommenderas varmt att gör det!

Låt oss alla ta till oss Pär Holmgrens uppmaning i boken med titeln: "Det minsta vi kan göra är så mycket som möjligt - och lite till"!