Miljöförstöring är dödligare än sjukdomar


Skrivet av
Micael Grenholm

Visste ni att miljöförstöring är mer dödligt för människor i utvecklingsländer än sjukdomar?

Biståndstidningen Omvärlden rapporterade om detta för några år sen:

Föroreningar – inte sjukdomar – är den största dödsorsaken i utvecklingsländer och leder till 8,4 miljoner dödsfall varje år enligt en ny studie. Det är nästan tre gånger antalet dödsfall som orsakas av malaria och fjorton gånger antalet dödsfall orsakade av hiv/aids. Trots det uppmärksammas inte miljöförstöringarnas hälsokonsekvenser alls i lika hög grad.

Det är inget skäl för att bagatellisera kampen mot sjukdomar i utvecklingsländer. Men det visar att kampen mot miljöförstöring är minst lika viktig. Att miljövänlighet inte bara handlar om att värna om hamstrar och palmer, utan om människoliv. Om vi anser att bekämpningen av dödliga sjukdomar är en självklarhet i vårt engagemang för att hjälpa utvecklingsländer, bör bekämpningen av miljöförstöring vara lika självklart.

Bara i Kina dör 350-500 000 människor av luftföroreningar varje år. I Indien dör ungefär 580 människor av vattenföroreningar varje dag. Och då har vi inte ens börjat snacka klimatförändringar – som innebär extremare väder, fler naturkatastrofer och svårare förhållanden för i synnerhet världens fattiga. Om den globala uppvärmningen inte begränsas kommer miljontals människor att dö i förtid.

Och jo, klimatförändringen är ett faktum och nej, den orsakas inte av solen eller vulkaner. Jag har tidigare bemött klimatskeptikers argument här. Klimatskepticismen är lik det forna motståndet mot att rökning skulle vara skadligt – man trivs så bra med sin nuvarande livsstil att man tar till alla möjliga argument som strider mot det som de allra flesta experter kommit fram till.

Förutom alla direkta dödsfall leder miljöförstöringarna till en svårare och hårdare värld att leva i. Johan Rockström med kolleger talar ofta om planetary boundaries – nio gränser mänskligheten måste leva inom på planeten för att inte rubba den naturliga balansen och kasta in sig själv i kaos. En planetär gräns som vi toksprängt är den biologiska mångfalden – vi människor utrotar djurarter som flugor, bokstavligen. Tänk hur hemskt det är – här har Gud skapat djur som vi bara förintar. Förutom sorgen i detta kan det leda till en lavin av rubbad natur, när djurart på djurart går under för att vi utrotat botten på näringskedjan till exempel.

Gud såg att skapelsen var god. Vi håller på att förstöra den. Och då dödar vi oss själva, vi skär av grenen vi sitter på och vi gör de svåra levnadsvillkoren för de fattiga helt ohållbara. Allt detta drivs av vår konsumtionslust och rikedomshunger, för kärlek till pengar är sannerligen en rot till allt ont (1 Tim 6:10), och vår miljöförstöring dödar.

Låt oss rädda liv istället! Låt oss engagera oss för att vårda skapelsen, inte bara för att djur och växter ska ha det bra, utan för att det är något av de viktigaste vi kan göra för att garantera att andra människor inte lider och dör i onödan. En god jord innebär ett gott hem för oss människor.

Micael Grenholm

Micael Grenholm

Teolog och utvecklingsvetare som brinner för att sprida Guds Rike. Älskar att skriva och föreläsa om enkelhet, rättvisa och aktivism i Andens kraft.

Läs mer