Rapporten om klimatförändringarna


Skrivet av
God Jord

Så har den kommit - rapporten från FNs klimatpanel IPCC om klimatförändringarna. Jag läser den tillsammans med 85 andra deltagare från 22 länder i Europa som deltar i European Christian Environmental Network ECEN som möts i Katowice, Polen.

När vi tittar på flödet av nyheter i massmedia och i sociala media från våra länder kan vi konstatera att IPCC rapporten inte fått speciellt stort utrymme. Detta trots att den beskriver en klimatkris som redan innebär stort lidande och riskerar att äventyra vår civilisations överlevnad. Det är som att vi som samhälle och individer inte orkar ta in de fakta som rapporten lägger fram. Eller kanske vi inte vill eftersom vi inte vill släppa några av de privilegier som dagens överkonsumtionsliv innebär. Eller en absurd tanke, är vi mer rädda för omställningen till ett hållbart samhälle än för konsekvenserna av klimatförändringarna?

I våra samtal i Katowice konstaterar vi att i den framtid som är nödvändig finns förnyade möjligheter att bygga en gemenskap som är mer i linje med evangeliets budskap om rättvisa, omsorg, delande, enkelhet och förnöjsamhet.

Det finns knappast någon annan fråga som är så utredd och har så brett vetenskapligt stöd som frågan om människans påverkan på klimatet. IPCC rapporten förtydligar detta ytterligare och ger oss en skrämmande bild av hur fort förändringarna sker och hur allvarliga de är. Rapporten har dock med rätta fått en hel del kritik för att vara för optimistisk vad gäller möjligheterna att klara målen från Paris. Kanske har påtryckningar från inflytelserika länder påverkat en del formuleringar. Nu är dock tid att tala klarspråk. Vi måste bygga upp en krismedvetenhet som bryter igenom och tvingar oss att på allvar starta omställningen. För en ny regering i Sverige måste detta vara en första prioritet.

I vårt uttalande från ECEN mötet riktar vi oss både till oss själva, till kyrkor och länder. Vi utmanar oss själva samt kyrkor och trosbaserade organisationer att medverka till ökad medvetenhet om den allvarliga situationen och behovet av en mycket omfattande omställning. ”Vi vill ha en framtid med hopp. Vetenskapen kan tala om för oss vad som händer. Vår tro talar om för oss varför vi måste svara. För att ge livet på jorden en framtid med hopp måste vi agera nu. I Joh 6:1-11 lär vi oss om fördelning av mat till 5000 och om betydelsen av att dela. Det är ett sårbart barn som bär fram bröd och fisk. Delandet, som kommer från barnet är en inspiration till oss och en väg att följa. Delande inte egoism är vägen till klimaträttvisa”.

På bilden en del av deltagarna i ECEN mötet.
43544662_10156181741657690_791116633572638720_n
Lennart Renöfält