Det här med kött och mjölk? (Del 1)

Internationella köttfria veckan…? Nu? Och med en snygg webbsida med vegorecept och andra tips? Ja faktiskt, jag kände inte heller till den tidigare!

Det jag känner bättre till är de försvar vi ofta använder oss av för att hålla fast vid vår nuvarande diet, fastän den är otroligt skapelsefarlig. Argumenten läggs fram när man upplever sig ifrågasatt, men många verkar ofta rikta sig inåt i ett försök att intala sig att man inte lever omoraliskt. Och vi människor är väldigt duktiga på att lura oss själva. Ingen gillar att upptäcka sina egna felsteg. Det här leder ofta till resonemang som inte riktigt håller när vi tittar närmare på dem. Känner du igen dig i dessa?

Om alla blir veganer så...

  1. ...kommer de öppna landskapen gå förlorade!

I Sverige gillar ju många naturen. Sommarnaturen. Vi älskar att sitta i sommarstugor och blicka ut över ängar och sjöar, eller sitta vid TV:n och titta på nationalromantiska Bregottfabriken-kossorna. Ve och fasa om de öppna landskapen skulle hotas! Och det är klart att om alla blir veganer så växer landskapen igen. Djuren slutar beta = träden tar över. Eller?

  1. ...förlorar vi livsviktig biologisk mångfald!

Det här gillar Naturskyddsföreningen och WWF att prata om. Liksom Svenskt kött i kombination med argumentet ovan. De betande, trampande och bajsande djuren behövs för att en mångfald av insekter och växter ska trivas, och på så sätt bevaras ekosystem. Som ger ekosystemtjänster såsom pollinering och skadedjurskontroll.

  1. ...kommer de brasilianska sojafälten fortsätta breda ut sig!

Det märkligaste argumentet används sällan av någon seriös debattör. Däremot verkar vissa gilla att slänga fram det lite som att: ”titta här-vegankost är minst lika dåligt som blandkost, ni äter ju soja! Det finns visst inga goda alternativ.” Man syftar på att mycket soja odlas i länder som USA, Brasilien och Kina på enorma fält. Enorma monokulturer. På mark där regnskog skövlats och med hjälp av enorma mängder vatten och bekämpningsmedel. Självklart skadligt för människa och miljö.

Argumenten har med varandra att göra så jag bemöter dem samlat.

Det första vi kan konstatera är att vi äter mer än vi producerar i Sverige. Exempelvis är 45% av allt det nötkött svenskarna äter importerat. Det påverkar alltså inte de öppna landskapen i Sverige direkt. Däremot påverkar det de hemska sojaodlingarna utomlands. Varför? Jo, därför att mellan 75 och 85 % av sojan används till foder i djurindustrin. Hade sojan gått direkt till människor hade det mättat betydligt fler människomagar.

Så för att undvika avskogning och artutrotning måste jordbruksmark användas effektivt. Det gör den inte idag. Man beräknar att varje människa i världen i genomsnitt har 2000m^2 jordbruksmark till förfogande. En genomsnittlig svensk behöver nästan det dubbla, 3700m^2 för sin kost. En vegan däremot behöver 800m^2(s. 27-30)! Med andra ord- om alla blev veganer kunde sojafälten minskas radikalt. Och regnskogen överleva och få ny plats.

De andra argumenten bygger också på missuppfattningar. En är att all betesmark bidrar till biologisk mångfald. En annan är att alla dessa öppna landskap faktiskt betas av kossor och får, och att detta är det enda sättet att hålla landskapen öppna. Inget av det är sant.

Mindre än hälften av all betesmark värderas till så kallad naturbetesmark, alltså oplöjd sådan där mångfald gynnas av djurhållningen. Annan betesmark och foderproduktion, med viss plöjning och monokultur motverkar snarare biologisk mångfald. Dessutom orsakar naturbeteskor troligen mer klimatutsläpp än mer industriellt uppfödda.

Om vi skulle maximera betesmarken vi har och göra rubbet till naturbetesmark, och den skulle utnyttjas fullt ut till köttproduktion, skulle det räcka till 10-20kg nötkött per svensk och år. Att jämföra med de 85kg vi äter idag. Det sägs vara en hållbar nivå även ur klimatsynpunkt så länge det är DET ENDA kött man äter. Men märk väl- vegansk kost orsakar betydligt mindre växthusgaser än så.

Vidare hålls större delen av landskapen öppna genom odling av mat och foder. Faktum är att betesmarksytan i Sverige idag är ca hälften så stor som den som används till foderproduktion. Som i sin tur utgör mindre än hälften av all åkermark(s. 5-8 i länken). Och foderåkrarna, med grödor som gräs och klöver(vall och grönfoder), hade lika gärna kunnat användas till odling av andra grödor. Till biobränsle. Eller människomat. MYCKET MER människomat per åkerareal än vad vi får ut av djurproduktionen, enligt Naturvårdsverkets rapport(s. 27-30). Och DESSUTOM hålla landskapen öppna. Om alla (i hela världen) skulle bli veganer kan vi alltså säga hejdå världssvält!

Men visst, det är framförallt gräsängarna som omhuldas. De är ju så vackra och tillgängliga. Och visst, betesmarker lämpar sig dåligt att ställa om till åkermarker. Vilket tar oss till en annan missuppfattning: att gräsätare ENDAST kan gå ute och beta om de används för kött- och mjölkproduktion. Det verkar inte heller vara sant. Om viljan uppstår bör man kunna släppa hästar, kor eller viltoxar fria, och låta dem sköta betet fritt. Om alla skulle bli veganer kunde vi alltså ändå bibehålla den biologiska mångfalden.

Men tänk om de vildsläppta djuren inte betar överallt där vi vill ha öppna landskap och där det inte går att odla mat! Eller tänk om det inte går att släppa så många fria bara sådär, de kanske dör! Ok, vi kanske verkligen skulle sakna de där vyerna då. Kanske så mycket att vi tycker det är värt att hitta andra sätt att hålla landskapen öppna och gräs(l)iga. Parkskötsel fast på landsbygden? Garanterat billigare i människoliv än de föroreningar som djurproduktionen bidrar till.

För mer diskussion om öppna landskap och biologisk mångfald, kolla här

I kommande inlägg kommer jag gå igenom fler vanliga försvar för köttkonsumtion. Vilka har du hört och vad har du för svar på dem?