Vad baserar jag mitt värde på?


Skrivet av
God Jord

Vi människor drabbas ibland av identitetskriser. Dessa sägs uppkomma vid vissa åldrar men grundar sig nog mest på att vi plötsligt inte känner igen oss i oss själva, kanske på grund av livsförändringar.

Det är lätt att bygga sin identitet och trygghet kring ägodelar, rikedom, platser, intressen, relationer, prestationer eller titlar. När man mister en eller flera av dessa identitetsbyggande komponenter kan det leda till oro och osäkerhet kring vem man är och ens plats i samhället.

Det sägs att en missnöjd och osäker människa är en bra konsument. Samhället vi lever i och reklamen vi ser förmedlar ständigt budskap om att vi inte duger som vi är. Därför bör vi resa jorden runt, köpa de dyraste bilarna, ha det mest exklusiva tvättmedlet och ständigt bära de nyaste klädesplaggen. Vi kan alltså låta vår identitet gå balansgång på pengar, lön och ekonomi.

Eller så kan vi bygga den på något mer hållbart: Guds ord om vem vi är. I Joh. 3:1 står det ”Vilken kärlek har inte Fadern skänkt oss när vi får heta Guds barn. Det är vi.” Det krävs ingen utbildning för att få den dyrbaraste titeln på denna jord, Guds barn. Jag tror inte bara att Gud vill vara med och bygga vår identitet, utan också bevara den (läs gärna Psalm 139 och låt Guds kännedom och omsorg om dig sjunka in). Din identitet är märkt med hans fingeravtryck ”Ty i honom är det vi lever, rör oss och är till, /…/ Vi har vårt ursprung i honom.” Apg. 17:28. Det är en befrielse och en trygghet att få leva efter Guds goda tankar om mig, istället för att låta samhället eller jordiska ting tala om vem jag är.

Jesus såg alltid till de trasiga människorna; de som samhället glömt bort och såg ner på. Vi kan be för att även vi få hans blick för världen. Att se ett värde i det trasiga och att vara tacksam för livet, maten, naturen och alla föremål vi blivit välsignade med. Vi kan försöka förstå värdet och sätta oss in i allt jobb och all den resursförbrukning som ligger bakom den mat vi äter, det vi har på oss och de produkter vi dagligen använder. Om man själv får vara med i framställningsprocessen får man en annan respekt och värderar då produkten mer. Med Gud som förebild kan vi också bli experter på att laga trasigheter (något vi kanske har glömt bort hur man gör?) eller överlåta det till experter som verkligen kan. För Gud är den bästa reparatören - han läker skadade människor, brustna hjärta och all världens synd genom Jesus sår och död på korset.

Jag låter Jesus ord från Matt 6:19-21 få avsluta: ”Samla inte skatter här på jorden, där mal och mask förstör och tjuvar bryter sig in och stjäl. Samla skatter i himlen där varken mal eller mask förstör och inga tjuvar bryter sig in och stjäl. Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara.” Här snackar vi om hållbart sparande.

Marta Åkesson