Varför scouting i kyrkan?

enkelhet
line_1
Skrivet av
God Jord

Jag heter Emma Andersson och jobbar på Svenska Alliansmissionens Ungdom, med vår scoutverksamhet UV-scout. I de kristna sammanhang jag befunnit mig mycket i, SAU och Equmenia, finns det något som ofta är självklart i barn- och ungdomsverksamheten: en scoutkår! I andra kristna sammanhang är det inte säkert att det är lika självklart. I den här texten vill jag ge några anledningar till varför scouting är något vi som kyrka ska hålla på med.

Scoutmetoden utvecklades tidigt 1900-tal av Robert Baden-Powell och är ett sätt att forma unga människor till ansvarstagande och medmänsklighet.

PATRULLEN

En grund i scoutmetoden är att man jobbar i en patrull, det vill säga en liten grupp. Patrullgemenskapen är viktig och här får man öva i att tillsammans lösa uppgifter och ta sig an olika uppgifter. Alla kan vara en del av en patrull, här är ingen diskvalificerad. Inte heller handlar det om att vara bäst utan att tillsammans lösa de utmaningar man som patrull ställs inför. Ofta följer en patrull varandra under många år och lär sig att bygga en god gemenskap. Scoutlagen är några punkter som reglerar hur vi vill vara emot varandra, och i UV-scout är en av punkterna att: “En UV-scout är en god kamrat och gör alltid sitt bästa.”

Som kristen ser jag patrullgemenskapen som en viktig övning i församlingsliv. Att lära sig att samarbeta med den som är olik mig är en nyckel för att kunna bygga församling och goda kristna sammanhang.

FRILUFTSLIV

I den tid vi lever i ser vi en hel del utmaningar kring unga och stillasittande. Bara två av tio barn rör på sig i den grad som Folkhälsomyndigheten rekommenderar, och i gruppen tonårsflickor är det bara en av tio. Rörelse förebygger både fysisk och psykisk ohälsa vilket är stora utmaningar. Som kyrka behöver vi ta vår tids utmaningar på allvar, och scouting är ett sätt att skapa en mera aktiv fritid för barn och unga. Att tillbringa tid utomhus medför att vi rör på oss mer - och många gånger har jag efter en dag på scoutläger eller hajk känt en härlig trötthet i kroppen, utan att knappt ha reflekterat över att jag rört på mig.

Som kyrka ser vi på naturen och miljön som gåvor från Gud som vi är kallade att förvalta. Denna kallelse är som vi alla vet inget som vi alltid lyckas med. Vi blir bra på det vi övar på - och i scoutingen lär vi oss att vårda naturen, miljön och klimatet. Det finns forskning på att barn som tillbringar tid i naturen också vårdar den bättre - här har vi en viktig nyckel till en mera skapelsevänlig morgondag!

ENKELHET

Ibland försöker vi som kyrka tävla med den omgivande kulturen. Vi försöker ha flashigare gudstjänster, schysstare events, godast fika och så vidare. Godast fika tror jag ofta att vi klarar, men vad det gäller de andra bitarna tror jag mer på att vandra enkelhetens väg. Bland frikyrkoungdomar kan man se en utmaning i att många känner en press att ha snyggast kläder och vara mest fixad. Här tror jag att scoutingen kan visa på en annan väg. Som scout har man en scoutskjorta som ser likadan ut för alla. Den använder man tills den är utsliten och ibland lite till, vilket är bra både för miljön och för gemenskapen, där jämförelse eller märkeskläder inte behöver vara i fokus. På scoutläger är vi en vecka i skogen, ofta utan både uppkoppling och konsumtion, och vi lär oss att ha roligt tillsammans. Kvällsunderhållningen består i så kallade lägerbål där vi tillsammans skapar lekar och sketcher, vilket är en möjlighet att själv få skapa kultur istället för att bara konsumera den. Enkelhet är en väg framåt, som jag tror att både människor och miljö mår bra av. Låt oss vandra den vägen.

SAMHÄLLSENGAGEMANG

Scouting handlar också om att engagera sig i det omgivande samhället. I en av våra UV-scoutkårer såg man under den pågående coronakrisen ett behov bland de äldre i lokalsamhället, som blev isolerade i sina hem. Eftersom man inte kunde hälsa på dem valde man att sprida glädje genom att sjunga i deras trädgårdar! För ett par år sen hade jag en scoutpatrull där vi hade en skräpplockartävling i skogen ett stenkast från kyrkan. Genom den här typen av aktiviteter lär sig barn och unga att från tidig ålder ta ansvar för det samhälle de lever i, och fungera i en demokratisk organisation. Att få göra något konkret för samhället och miljön är en väg ut ur hopplöshet och in i engagemang.

Med detta sagt så skulle jag vilja utmana fler sammanhang att starta scoutkårer och liknande verksamhet! Och vet ni inte hur ni ska gå tillväga så hör av er :)

Emma Andersson
UV-scoutkonsulent på Svenska Alliansmissionens Ungdom
emma.andersson@sau.nu