Buy Nothing Day - att motverka konsumtion

konsumtion
line_1
Skrivet av
God Jord

Buy Nothing Day är en internationell kampanjdag som infaller på samma dag som Black Friday - den 23 november. Black Friday är i väst konsumtionens största dag och initiativet Buy Nothing Day finns för att vara en motkraft till konsumtionen - för miljön och människans skull.

Människans konsumtion innebär en ohållbar belastning på miljön, inte minst länder i globala syd. Ohållbara mängder vatten används för att bibehålla din och min konsumtion av lyxvaror. Vatten som utsatta människor inte kan använda för att få mat på bordet. Din och min konsumtion innebär utsläpp av växthusgaser som bidrar till accelererande klimatförändringar. Det mest tragiska, i en slags djävulsk matematik, är att de som drabbas hårdast av konsekvenserna av klimatförändringar är just de allra fattigaste. Och du och jag, som konsumerar mest, drabbas minst.

Det är inte bara miljön och klimatet som drabbas av vår konsumtion utan även människovärdet. Upp emot 45 miljoner lever idag i slaveri eller slaveriliknande förhållanden. Människor runt om i vår värld tvingas arbeta under horribla omständigheter - just för vår ohållbara konsumtions skull.

Initiativet BUY. NOTHING. DAY. uppmuntrar, utmanar och önskar att få stå för något annat. Be the light - var ljuset, som driver bort mörkret.

EFK gör det här för att vi vill vara med och skapa en rörelse av hållbart förvaltarskap. Vi tror att vi som människor, församling och Guds folk inte bara ska råda över skapelsen utan också vårda Guds skapelse. Genom kampanjen vill vi medvetengöra människor och församlingar om konsumtionens konsekvenser men även om vilket arbete vi gör för att förebygga människors utsatthet när det gäller klimatet konsekvenser.

Hoppas du hänger på!
För att komma till EFK:s evenemang klickar du här!
Linnea Åberg, regionledare för EFK Asien