"Gud har ju ändå allt i sin hand" (argument #1)

Ibland hör man argumentet att Gud har allt i sin hand, vi kan knappast påverka jorden och alla dessa enorma ekosystem och så vidare. Men uppenbarligen har vi människor en enorm möjlighet att påverka allt möjligt, tänk bara på atombomber. Sovjet utvecklade atombomber på motsvarande 50 megaton TNT, alltså 2500 gånger kraftigare än atombomben som släpptes över Hiroshima. Vi kan relativt enkelt ödelägga den mesta mänsklig civilisation, och till stor del även naturliga ekosystem, bara med hjälp av några knapptryckningar.

Det här är ju en klassisk och stor fråga. Hur får vi ihop en allsmäktig och allgod Gud med att det sker så mycket som uppenbart går emot Guds hjärta och bud.

Vi är relationella varelser, Gud vill att vi ska vara fria att välja att leva i relation med honom, och fria att välja hur vi relaterar till och hanterar skapelsen i övrigt. Vi är fria att hjälpa utsatta, och fria att lappa någon på käften. Och vi är numera så många, och så otroligt kraftfulla, att vi påverkar hela jorden. Alla ekosystem, alla arter, till och med berg, hav, öknar och skogar.

Men har inte Gud ändå i någon mening kontroll? Jo, så kan man absolut tänka. I början av bibeln beskrivs harmoniska relationer, sedan äntrar synd in i bilden och allt faller. Med Jesus så vanns segern och upprättelsen har börjat. “Redan nu, men ännu inte” säger ofta teologer, vi lever i och genom Jesus seger, men den är ännu inte fullbordad. Det kommer en tid när Gud ska torka alla tårar och allt är harmoniskt igen. Tills dess har vi fått en fri vilja, och ett uppdrag att så gott vi kan be och förverkliga orden “ske din vilja, såsom i himmelen, så ock på jorden”.

Om du vill läsa bakgrunden till den här argumentationsserien kan du göra det HÄR.