Hållbart jordbruk som mission

mat
line_1
Skrivet av
Elin Isaksson

Intervju med Victor Holm, projektledare för projektet Växtkraft som finansieras av Svenska Alliansmissionen med stöd av OM.

Växtkraft är ett projekt som föddes ur en vilja att små församlingar i Mellanöstern ska kunna gå runt och försörja en pastor. Församlingarna finns i länder där kristna är som mest förföljda i världen och därför har de det tufft på många sätt, bland annat ekonomiskt. Att utrusta lokala troende att starta småskaliga företag blev en konstruktiv väg att gå och det man valde att satsa på var vattensnåla och hållbara odlingsmetoder. En av metoderna kallas hydro- och akvaponisk odling och går till exempel ut på att kombinera fisk- och grönsaksodling och därmed kan använda näringen från fisken till grönsakerna och vattenåtgången kan vara 90% mindre än traditionellt jordbruk.

För Victor är det en viktig fråga, det här om vad som är mission. Är mission endast att berätta om Jesus eller kan det vara är det lika viktigt med den sociala aspekten, om rättvisa, upprättelse och att vara en hjälpande hand? Det beror på hur man ser på mission.

"Idag finns det en stor produktion på mat och det går inte att förneka en del görs på ett hållbart sätt, andra utarmar vår jord. Ett av problemet är fördelningen av resurserna, ett annat är sättet produktionen genomförs på. I många länder finns fortfarande jordbruket nära tillhands och kunskapen likaså hos den enskilde individen. Här finns stora möjligheter att fånga upp den och ge tips och råd på hur de kan utveckla små jordbruk till odlingar som är hållbarare både i produktion men också i den förändring vi ser i klimatet."

När det kommer till Victors egen roll med arbetet kan han se hur Gud har jobbat. Victor berättar att han alltid varit väldigt benägen att dela med sig av sin tro till människor i hans närhet men inte trodde att han skulle kunna vara missionär med de intressena som han hade. att man var tvungen att vara läkare, översättare, sjuksköterska eller lärare. Efter en missionskonferens började han utbilda sig till trädgårdsmästare och blev kontaktad av sitt samfund Svenska Alliansmissionen om att vara involverad i det då nystartade projektet.

Det är inte lätt att förstå precis hur klimatförändringar påverkar människors liv från en svensk kontext, anser Victor.

"Frågan för en god jord är viktig på så många sätt, jag börjar närma mig frågorna och försöker förstå dem, men de är ofta stora och ibland ogripbara och behöver på ett bra sätt förmedlas så att vi kan greppa dem. Jag har utifrån min utbildning och mitt jobb i olika länder på nära håll beskådat de förändringar vi har i världen. Tyvärr finns en risk för faktarecistens när frågorna blir så här stora som klimatet är. För mina medarbetare runt om i världen blir frågorna ofta handfasta då de märker att regnet blir mer oregelbundet, torkan svårare, vattentillgången problematisk och så vidare."

Läs mer om projektet på Svenska Alliansmissionens hemsida

2-2
Foto: Svenska Alliansmissionen