Odla sunt – odla hållbart

mat
line_1
Skrivet av
God Jord

Vi är nu i slutfasen av vårt sjätte odlingsår här på gården där vi bor, jag och min man Tomas med vår dotter Elise. Vi flyttade hit till min fars föräldragård med förhoppningen om att delvis bli självhushållande på grönsaker, och så småningom även kött.

Vi har kommit en bit på väg och är så tacksamma över att vi trots allt faktiskt har en jordkällare med rotfrukter och en del inläggningar, honung, frysen full av grönsaker och kött från egna grisar. Varje år lär vi oss något nytt, både av misstag och av andra odlare. Ibland kommer vi även ihåg det till nästkommande år. Trots allt, landar vi alltid i vår övertygelse om att det bästa är att odla sunt – att odla hållbart utifrån vårt klimats förutsättningar och med de medel vi har.

För oss innebär det en rad olika saker. Bland annat att odla småskaligt, mångsidigt, utan konstgödsel och utan allt för stora insatser av maskiner av olika slag. Att låta de djur som finns på gården hjälpa oss att göda och bereda jorden. Grisarna är t ex fenomenala på att bearbeta jorden med deras starka trynen och efter ett tag är kvickrotsåkern nästintill ren på ogräs. Hönorna, kaninen och grisarna bidrar även med gödning. Bina och de naturliga polliatörerna i vår omgivning med pollinering. Trots en bra brunn som än så länge inte sinat trots torka, vill vi ändå spara på vattnet så långt det går. Därför samlar vi upp regnvattnet som faller på ladugårdstaken i stora tunnor för att sedan pumpa ut det till landet. Även en och annan vattenkanna bär vi på, det ska erkännas, men bättre och billigare gym är svårt att hitta.

Grödorna vi väljer att odla är i många fall olika kulturarvssorter. De är ofta mer motståndskraftiga, anpassade efter vårt klimat, och ger oss fina grönsaker vid skörd. Med en varierad odling och med flera sorters grödor i vårt grönsaksland finns det större chans att något av det lyckas, om en del råkar misslyckas (vilket vi lärt oss alltid är fallet).

Jag tror vi behöver mer småskalig odling för att kunna leva mer hållbart. Det ger också en högre grad av resiliens mot kommande klimatförändringar samtidigt som den biologiska mångfalden ökar i omgivningen. I dagarna denna text skrivs kom även en rapport från SLU som stärker denna tes. Studier har nämligen visat att biologisk mångfald ger större skördar. Och en större variation av grödor gynnar naturliga pollinatörer och skadedjursbekämpare - vilket ger biologisk mångfald. Naturen är förunderligt skapad, låt oss på bästa sätt ta hand om den.

Annie Andersson

Du kan läsa mer om resan till ett enkelhet och självhushållning på Annies blogg.