Förbundet mellan Gud och skapelsen (Schaeffer 3/5)

teologi
line_1
Skrivet av
Jacob Schönning

Om och om igen kan man återvända till 1 Mosebokens urberättelser.

En sak jag inte tänkt på när jag läst berättelsen om Noa innan Francis Schaeffer pekade ut det är att Gud efter syndafloden slöt ett förbund med HELA skapelsen: med människan, hennes avkomma, alla levande varelser och jorden (1 Mos 9:13)! Schaeffer drar slutsatsen att förbundet vilar på hur Gud skapade var och en. Han kommer hantera dem så som Han skapade dem. Maskiner förväntas inte bete sig som människor. Och likadant förväntas människor inte vara som maskiner utan som människor. Gud är hederlig.

Och om Gud gör det, bör då inte vi behandla våra medskapelser med liknande hederlighet? Hantera dem var för sig på sin egen nivå. Som människor, djur, växter, maskiner. Genom att visa respekt för det Han skapat, älskar vi den store Älskaren! Denna respekt måste övas upp medvetet för den kommer inte automatiskt. Precis som mycket annat. Som Guds avbilder agerar vi ju inte bara mekaniskt eller på instinkt som växter och djur. Vi kan välja att agera rätt. Och en bonus är att vår relation med Gud kan fördjupas när vi behandlar alla Hans skapelser så som Han gör.

”Läs 1 Mos 9:8-17! Se hur Gud ingår förbund med såväl människan som övriga skapelsen och ger löfte till ALLT skapat. Han är intresserad av skapelsen. Föraktar den inte. Därför får inte jag som skapelse heller förakta den.”

Vad det innebär mer konkret att behandla skapelser hederligt kommer i nästa inlägg. Tidigare inlägg i den här serien hittar du här och här.

Photo credit picture above– Eric Rolph – CC-BY-SA. Credit picture below – Brocken Inaglory – CC-BY-SA

Rainbow_from_the_air