Köttets klimatpåverkan

mat
line_1
Skrivet av
Micael Grenholm

2006 undersökte FN:s livsmedelsorganisation FAO animaliska produkters miljöpåverkan. Resultatet var chockerande: medan de orsakar 1,5 % av världens BNP ansvarar de för 18 % av de globala utsläppen av växthusgaser. FAO visade också att köttindustrin orsakar många andra miljöproblem såsom förgiftning av vattendrag, skövling samt nedbrytning av den biologiska mångfalden, varför de kallade animaliska produkter för ett av största miljöhoten som finns. Inte en liten titel för en grupp ingredienser.

FN:s miljöprogram UNEP bekräftade denna bild i en rapport från 2010 som uppmanar till ökad vegansk diet för att vi ska kunna föda en växande befolkning samtidigt som vi undviker klimathotet. Västvärldens konsumtion av animaliska produkter är ohållbar, slog rapporten fast. 2013 gjorde FAO en ny rapport som var lite mer optimistisk: animalieindustrin, framför allt produtker relaterade till nötboskap, står för 14,5 % av alla växthusgasutsläpp. Det är dock fortfarande en alarmerande siffra som visar att något av det effektivaste vi kan göra för att reducera våra egna utsläpp är att äta mindre kött och andra animalieprodukter.

En stark bidragande faktor till detta är att animaliska produkter är ett stort slöseri på resurser, oavsett om de är ekologiska eller ej. Gunhild Stordalen från European Climate Foundation skriver:

I dag upptar 1 700 miljoner djur mer än en fjärdedel av jordens landyta. Européernas köttkonsumtion kräver i dag redan ett område som är sju gånger större än EU:s totala jordbruksmark. Det krävs 21 kilo spannmål för att producera ett kilo lamm. Bara mängden spannmål, som nu används till djurfoder i USA, skulle räcka till att föda 840 miljoner människor som lever på en kost baserad på vegetabilier. I framtiden måste dina barn äta mindre om vi ska kunna föda fler.

Sk-rmklipp
Bild från www.smmi.nu. Notera ostens höga klimatpåverkan.

Svenska vegetariska föreningen håller med:

Nära 40 procent av världens totala spannmålsproduktion används som kraftfoder inom djurhållningen. I USA går 70 procent av spannmålen till detta ändamål, i Europa 60 procent. En betydande del av världens baljväxtskörd (främst sojabönor) nyttjas på samma sätt. 80–90 procent av näringen går förlorad när den tar omvägen via djuren.
Att producera kött kräver minst tio gånger så mycket mark som odling av vegetabilier med motsvarande närings- och energiinnehåll. 4 000 m2 åkermark kan producera 9 000 kg potatis på ett år men bara 70 kg kött.

[…] Den västerländska köttdieten förutsätter att konsumtionen av naturresurser är ojämlikt fördelad mellan olika delar av världen. Om alla människor åt lika mycket animaliska livsmedel som Nordamerikas invånare, vore vi tvungna att öka världsproduktionen av spannmål med två och en halv gånger.

Kött är också dåligt för vår hälsa i den mängd som är norm i Västvärlden (10-14 gånger i veckan året runt). En studie från Oxford University visade att om Storbritanniens befolkning begränsade sitt köttintag till max tre gånger i veckan skulle 45 000 färre dö i förtid varje år, eftersom rött kött orsakar cancer, hjärt- och kärlsjukdomar samt diabetes.

Och här kommer ett argument som tilltalar många: det är dyrt! Man sparar mycket pengar genom att köpa säsongens grönsaker och frukt istället för att äta kött 10-14 gånger i veckan året runt. Och då är köttindustrin redan subventionerad, vilket innebär att den slipper bära en del av sina miljökostnader samtidigt som det blir mindre pengar till mer samhällsnyttiga sektorer.

Med allt detta i åtanke är det inte en dum idé att äta veganskt! På Bibelns tid fanns inte de miljöhot vi har idag, inte heller resursbrist, så då var kött en bra proteinkälla. I Västvärlden idag råder helt andra förhållanden, man kan utan problem leva ett hälsosamt liv som vegetarian eller vegan, och om man inte gör det bidrar man till förödande resursslöseri och miljöförstöring. Om du läser detta och äter kött, börja gärna minimera ditt köttintag redan idag. Animaliska produkter är faktiskt ingen rättighet. Snarare är de idag ett problem.